Το κέντρο δια βίου μάθησης NHS, με άδεια λειτουργίας από το υπουργείο παιδιάς, σε μια προσπάθεια να αναβαθμίσει και εξελίξει την εκπαίδευση Αυτοάμυνας και  Krav Maga στην Ελλάδα, αξιολογεί και πιστοποιεί την γνωστική και τεχνική κατάρτιση των Ελλήνων  εκπαιδευτών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει σχολείο εκπαιδευτών κάποιας εκ των ομόσπονδων, οργανώσεων ή πιστοποιημένων εκπαιδευτών Krav Maga που δραστηριοποιείτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πιστοποιηθούν για τις έξεις ειδικότητες:

Self Defense Instructor Diploma

Krav Maga Instructor Diploma 

Advance Krav Maga Instrucotr Diploma

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους και τα πιστοποιητικά εκπαιδευτή στην γραμματεία του NHS.

Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο Πολιτισμού Ισραηλινών Τεχνών «Imi Lichtenfeld» ή με την γραμματεία του NHS.  Τηλ.:  210 9825025

  • Facebook
Krav Maga Science HQ Greece
Agiou Dimitriou 309 & Psiloriti 2 - Agios Dimitrios -  17342
Tel.: +30 211 4040394  Email: kravmagascience@gmail.com